ANUNCI sobre publicació de les bases i la convocatòria per a la contractació d'un/a oficial de segona d'obres i manteniment.

Dimecres, 9 de gener de 2019 a les 00:00

ANUNCI sobre publicació de les bases i la convocatòria per a la contractació d'un/a oficial de segona d'obres i manteniment. En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 24 de desembre de 2018 han estat publicades les Bases íntegres que han de regir la contractació d'un/a oficial de 2a d'obres i manteniment. El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent al de publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al tauler d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina web municipal. Santa Maria d'Oló, 28 de desembre de 2018

Enric Güell Sabata

Alcalde

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS FINALITZA EL DIA 29 DE GENER DE 2019

Adjunt podeu descarregar les bases de la convocatòria i el model d'instància per a la presentació de solicituds per al procès de selecció.

 

Darrera actualització: 09.01.2019 | 09:38