Benvinguts a l'ajuntament
Portada Ajuntament El Poble Atenció al ciutadà Actualitat Seu electrònica
Notícies municipals
Dijous, 11 de gener de 2018
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM I MILLORA DEL PAVIMENT DEL CARRER SANT ANTONI DE SANTA MARIA D'OLÓ
El projecte de "Substitució del clavegueram  i millora del paviment del carrer Sant Antoni de Santa Maria d'Oló", es va aprovar inicialment en sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 22/12/2017.
Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11/01/2018, el trobareu penjat al tauler d'anuncis de la web i al tauler físic.
El termini d'exposició per examinar l'expedient i poder presentar reclamacions, finalitza el dia 23/02/2018.
Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l'acord adoptat esdevindrà definitivament aprovat.

Twitter Facebook La Tafanera
RSS | Meteorologia | Mapa Web | Avís legal | Crèdits | Adreces i telèfons
Ajuntament de Santa Maria d'Oló Avinguda Manuel López,1  ·  08273 Santa Maria d'Oló  ·  NIF P0825800F   ·  Telèfon 93 838 50 00  ·  st.m.olo@olo.cat