MODEL DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE SANTA MARIA D’OLÓ AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

Dimecres, 7 d'octubre de 2020 a les 00:00

El Termini i forma de justificació segons consta en l’article núm.18 de les esmentades bases, és el següent:

 

·         Justificació   abans del dia 15 de gener de 2021.

·         S’ha de presentar pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a www.olo.cat, i enviar-los a través de tràmits, instància genèrica.

 

Darrera actualització: 08.10.2020 | 10:52