Anunci, convocatòria Ajuts PRESTACIONS SOCIALS - 2022

Divendres, 3 de juny de 2022 a les 00:00

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ, ANY 2021.

L’objecte d’aquestes bases és regular a l’atorgament de subvencions que tinguin per finalitat l’atenció a qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d’exclusió social per a l’exercici econòmic 2022, en el marc del Reglament Municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Santa Maria d’Oló.

Aprovada en la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022. Publicada en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) de data 01/06/2022. El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'1 de gener al 31de desembre de 2022.

Als enllaços laterals hi podeu trobar la documentació relacionada juntament amb la sol·licitud que s'ha de presentar completament emplenada mitjançant una INSTÀNCIA GENÈRICA a l'Ajuntament.

 

Darrera actualització: 03.06.2022 | 13:18