Ban Municipal COVID19. Dilluns 16.

Dilluns, 16 de març de 2020 a les 11:00

L’Il·lm. Sr. Xavier Baraut Roca, Alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló,

 

INFORMO

 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, s’adopten les següents mesures:

 

PRIMER.- ACORDAR que no hi haurà atenció presencial a les oficines municipals fins que es disposi del contrari, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. Tot i això, es donarà resposta de forma telemàtica i no presencial, només en horari de matins.

 

SEGON.- INFORMAR que l’Institut Català de la Salut ha tancat el dispensari municipal, fins a nou avís haureu d’adreçar-vos al Consultori d’Avinyó.

 

TERCER.- INFORMAR que demà es celebrarà el mercat setmanal al tractar-se d’un servei essencial, recordeu que el Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones a l’hora de fer cua.

 

QUART.- RECORDAR que els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 

a)      Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b)      Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)      Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d)      Tornar al lloc de residència habitual.

e)      Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f)       Desplaçament a entitats financeres

g)      Per causa de força major o per situació de necessitat.

h)      Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

 

Santa Maria d’Oló

Darrera actualització: 25.03.2020 | 08:46