Obligació de dur mascareta

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 00:00

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19*.

 
• L'objecte d’aquesta ordre és regular l’ús obligatori de la mascareta per part de la població.

• Han de portar mascareta totes les persones majors de sis anys, llevat:

- Les que tinguin alguna dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta.
- Les que l’ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut justificats.
- Les que per situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
- Les que en el desenvolupament d’activitats, la naturalesa de les quals resulti incompatible amb l’ús de la mascareta.
- Per causa de força major o situació de necessitat.

• L’ús de la mascareta és obligatori a la via pública, als espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

• Per donar compliment a l’obligació, es podrà fer servir qualsevol mascareta, preferentment les higièniques i les quirúrgiques, que cobreixin el nas i la boca. En qualsevol cas, pel que fa a l’ús de la mascareta, s’han de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries.

• L’ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, és a dir demà dimecres 21 de maig, i mantindrà la seva eficàcia durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Darrera actualització: 20.05.2020 | 10:14