SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A TOT EL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARIA D'OLÓ

Divendres, 22 de d’abril de 2022 a les 00:00

APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA D'ESTABLIMENT DEL RÈGIM JURÍDIC, ECONÒMIC I ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A TOT EL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARIA D'OLÓ.

L’Ajuntament de Santa Maria d’Oló vol acordar l’establiment i implantació del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi. En aquest sentit, els òrgans competents de les entitats locals poden prendre la iniciativa per tractar la municipalització i establiment del servei d’abastament d’aigua.
La creació del servei s’instrumenta mitjançant una memòria que justifica la voluntat municipal sobre la determinació de la forma idònia de gestió, conjuntament amb el reglament i l’estudi econòmic i financer. Aquests documents determinen les característiques i la forma de gestió del servei, així com identifiquen les obres, béns i les instal·lacions necessàries per a la seva prestació en tot el terme municipal.
 

ADJUNTA PODEU TROBAR LA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA.

Darrera actualització: 22.04.2022 | 08:30