Avisos

 • gasoil Comanda col·lectiva de combustible de calefacció. 28-09-2022

  COMANDA COL·LECTIVA DE COMBUSTIBLES DE CALEFACCIÓ

   

  L’empresa subministradora d’aquest mes de setembre serà: PETRO BAGES de Manresa tel. 93 872 00 00.

   

  El preu és de 1,041€/l (IVA inclòs).

   

  El servei de repartiment es farà el divendres 30 de setembre, i serà l’empresa la que es posarà en contacte amb les persones que heu fet la comanda.

                                          

 • Anunci, convocatòria Ajuts PRESTACIONS SOCIALS - 2022 03-06-2022

  CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ, ANY 2021.

  L’objecte d’aquestes bases és regular a l’atorgament de subvencions que tinguin per finalitat l’atenció a qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d’exclusió social per a l’exercici econòmic 2022, en el marc del Reglament Municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Santa Maria d’Oló.

  Aprovada en la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022. Publicada en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) de data 01/06/2022. El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'1 de gener al 31de desembre de 2022.

  Als enllaços laterals hi podeu trobar la documentació relacionada juntament amb la sol·licitud que s'ha de presentar completament emplenada mitjançant una INSTÀNCIA GENÈRICA a l'Ajuntament.

   

 • Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions, Rubís. 27-07-2021

  S'ha fet l'aprovació inicial al ple de 22 de juliol de: El Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)  

   

  Als enllaços laterals hi podeu trobar la documentació.

Darrera actualització: 27.04.2018 | 13:19
Darrera actualització: 27.04.2018 | 13:19