Del 1937 al 1938 Oló va tenir la seva propia moneda

Al 1937 la manca de moneda petita pel canvi en les trasaccions va fer que l'ajuntament decideixi el 25 de juliol 1937 emetre 3000 ptes en paper moneda (2000 billets d'1 pta i 2000 de 0,50 cts). Es convertia en la moneda obligatòria a Oló. Aviat es comprovà que el tirage era insufficient i s'amplià l'emissió en 2000 ptes. (1000 d'1 pta, 1000 de 0,50 cts. i 2000 de 0,25 cts.)
Els billets tenien en una cara l'escut del poble i en l'altre un dibuix de la silueta del poble.
El 10 d'abril 1938, seguint les directives del Govern Central, es retira tota la moneda en circulació.

Darrera actualització: 19.04.2018 | 09:48