Avisos

 • MODEL DE JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS_2023 30-11-2022

  En relació a la justificació de les subvencions concedides a les Entitats Municipals, any 2022.

   

  <

   

  ·         Justificació   abans del dia 15 de gener de 2023.

  ·         S’ha de presentar pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a www.olo.cat, i enviar-los a través de tràmits, instància genèrica.>>

   

  Moltes gràcies!

  Salutacions,

   

   

   

 • ORDENANCES FISCALS 2023, Aprovació provisional 16-11-2022

  Anunci d'exposició pública emès per la Diputació de Barcelona dels acords provisionals de modificació d'Ordenances Fiscals aprovats per l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló

 • Anunci, convocatòria Ajuts PRESTACIONS SOCIALS - 2022 03-06-2022

  CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ, ANY 2021.

  L’objecte d’aquestes bases és regular a l’atorgament de subvencions que tinguin per finalitat l’atenció a qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d’exclusió social per a l’exercici econòmic 2022, en el marc del Reglament Municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Santa Maria d’Oló.

  Aprovada en la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022. Publicada en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) de data 01/06/2022. El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'1 de gener al 31de desembre de 2022.

  Als enllaços laterals hi podeu trobar la documentació relacionada juntament amb la sol·licitud que s'ha de presentar completament emplenada mitjançant una INSTÀNCIA GENÈRICA a l'Ajuntament.

   

Darrera actualització: 27.04.2018 | 13:19
Darrera actualització: 27.04.2018 | 13:19