Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi   

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Santa Maria d'Oló és l'Oficina de Gestió Tributària de MANRESA.

Major, 36
08242 MANRESA
Tel.934 729 150
orgt.manresa@diba.cat

Darrera actualització: 29.01.2018 | 09:54
Darrera actualització: 29.01.2018 | 09:54