Transparència

Informació sobre transparència


Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de l'Ajuntament s'estructura en els quatre grans àmbits següents:

En general, hi podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als temes següents:

  • Plens municipals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis municipal
  • Informació del personal de l'Ajuntament
  • Subvencions
  • Etc

 

Durant el 2023 hem fet un esforç en millorar el portal de transparència, pel 2024 continuarem fer-lo. Al següent gràfic podem veure la valoració després de 6 mesos de començar el recurs de la Diputació de Barcelona per millorar la transparència a l'ens.

Darrera actualització: 27.12.2023 | 08:32
Darrera actualització: 27.12.2023 | 08:32