Del 1937 al 1938 Oló va tenir la seva propia moneda

Al 1937, la manca de moneda petita pel canvi en les trasaccions va fer que l'ajuntament decidís, el 25 de juliol 1937, emetre 3.000 ptes. en paper moneda (2.000 billets d'1 pta. i 2.000 de 0,50 cts.). Es convertia en la moneda obligatòria a Oló. Aviat es comprovà que el tirage era insufficient i s'amplià l'emissió en 2.000 ptes. (1.000 d'1 pta, 1.000 de 0,50 cts. i 2.000 de 0,25 cts.). Els billets tenien en una cara l'escut del poble i en l'altre un dibuix de la silueta del poble.

El 10 d'abril 1938, seguint les directrius del Govern central, es retirà tota la moneda en circulació.

Darrera actualització: 31.07.2019 | 07:53