Ajuts a habitatges per al lloguer social.

Dimarts, 20 de juliol de 2021 a les 00:00

Ha sortit publicada la convocatòria del Consell Comarcal del Moianès, per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris als arrendataris d’habitatges i

propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social.

Estan adreçats a:

 

  1. Persones físiques o jurídiques,  propietàries d'habitatges que formin part de la borsa d’habitatge social, o aquells propietaris que desitgin afegir-hi els seus immobles durant, com a mínim, tres anys a partir de la concessió de l’ajut.

 

1. import de la tramitació per a l’obtenció o renovació de la cèdula d'habitabilitat, amb un màxim de 200€

2. import de la tramitació per a l’obtenció del certificat d’eficiència energètica, amb un màxim de 150€

3. Pagament parcial de l’Impost de Bens Immobles (IBI), fins a un màxim d’un 25% sense que en cap cas la quantia resultant pugui ser superior a 200 €.

Els propietaris podran sol·licitar l'ajut per un sol dels conceptes subvencionables, pels dos o per la totalitat sense que la quantia màxima  resultant dels ajuts atorgats pugui superar, en cap cas, el sumatori del total previst per cada un dels conceptes sol·licitat.

En aquesta línia es podrà incloure despesa generada entre 1 de gener de 2021 i 30 de juny de 2021.

 

B Els llogaters titulars d’un contracte vigent que no hagin pogut accedir a altres ajuts i que perilli la continuïtat del seu contracte de lloguer per manca de recursos.

 

Les sol.licituds a les ajudes es poden presentar des del 19 fins el 30 de juliol.

 

Per més informació:

http://www.ccmoianes.cat/actualitat/noticies/1682-convocatoria-per-a-latorgament-dajuts-extraordinaris-als-arrendataris-dhabitatges-integrats-al-programa-de-la-borsa-de-mediacio-per-al-lloguer-social.html

 

Oficina local d’habitatge del Moianès. 938301418-

Darrera actualització: 20.07.2021 | 07:52