Oberta la convocatòria dels ajuts de 10.000€ per a joves prèviament inscrits a la Garantia Juvenil

Dijous, 25 de juliol de 2019 a les 00:00

El Departament de treball, afers socials i famílies ha publicat la convocatòria d’ajuts econòmics per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, en situació d’”Inscrit beneficiàri”, per a l’any 2019.

Persones beneficiàries:

Joves d'entre 16 i 29 anys inscrits al programa de Garantia Juvenil que estiguin en la condició de "inscrit beneficiari" i que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 d'octubre de 2018 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció que és l’1 d'octubre de 2019.

 

Import màxim de la subvenció:

10.000,00 euros per a cada jove que es doni d'alta al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms de manera ininterrompuda durant un període de 12 mesos.

 

Sol·licitud:

  1.      Termini de sol·licituds:
  2.        Del 23 de juliol a l’1 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos).

 

  1.      Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

- Certificat acreditatiu d’inscripció al Sistema de Garantia Juvenil en situació “Inscrit beneficiari”. Es descarrega fet el registre a Garantia Juvenil dins de la intranet de la mateixa.
Full de domiciliació bancària diligenciat i segellat per l’entitat financeraTambé  l’ha de signar la persona creditora.
- En cas de professionals col·legiats, document d’alta en la mutualitat del col·legi professional i últim rebut de pagament.
- Declaració censal d’alta a l’IAE (model 036-037) o CIRCE (si vas fer l'alta al CEDEM).

 

  1.      Requeriments

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?category=&temesNom=Treball

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent (Certificat idCATDNI electrònicidCAT mòbil). La relació de certificats digitals vàlids es pot  consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de  Catalunya (https://seu.gencat.cat).

 

 

Des del CEDEM et posem a la teva disposició tota la informació i documentació associada a la subvenció a través del següent enllaç, per tal de què pugueu procedir sense problemes a la seva tramitació.

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb:

CEDEM

938787625

cedem@ajmanresa.cat

Darrera actualització: 25.07.2019 | 07:56