PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE SANTA MARIA D'OLÓ

Dimecres, 8 de febrer de 2017

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals del municipi de Santa Maria d'Oló 2017 - 2020, es va aprovar inicialment en el  Ple de l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de gener de 2017.
En data 08/02/2017, s'ha publicat l'anunci al tauler d'anuncis d'aquesta corporació i a la web municipal.
En data 17/02/2017, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
En data 18/04/2017, ha sortit publicat en el BOP  l'anunci, sobre l'aprovació definitiva del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals del municipi de Santa Maria d'Oló.

Darrera actualització: 12.06.2019 | 08:00