Subvencions a l'emprenedoria femenina en el sector digital

Dimecres, 14 de setembre de 2022 a les 00:00

Des dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya ens fan arribar aquesta informació que pot ser del vostre interès:

Us informem que s’ha publicat la convocatòria 2022 de les Subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital. Aquestes subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

 

·       Enllaç al tràmit: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lemprenedoria-femenina-en-el-sector-digital  

 

·       Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de setembre al 5 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos).

 

·       Destinataris:  empreses que:

o   A l’equip fundador hi hagi, com a mínim, una dona que tingui el 50% de les accions de la companyia.

o   La companyia estigui establerta a Catalunya, i tingui entre un i cinc anys de vida des de la seva constitució, en el moment de la publicació de la convocatòria.

o   L’empresa estigui constituïda com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral, societat cooperativa, societat limitada unipersonal o persona autònoma.

o   Sigui una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.

o   No hagi estat beneficiària d’aquesta mateixa subvenció en convocatòries anteriors.

 

·       Modalitat per sol·licitar la subvenció per l’any 2022: Sol·licitar la subvenció (any 2022)

 

·       Tramitació: Només es pot tramitar electrònicament. Cal tenir certificat digital o idcat mòbil. El procediment està explicat a la guia de tramitació de subvencions que trobareu al tràmit.

 

Així mateix, a més de la informació de Tràmits gencat, hem establert aquests canals d’informació per a la ciutadania:

 

·       Bústia de contacte: (tema: Tecnologia, recerca i innovació > DonaTIC) https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=271&topicLevel1.id=1783&topicLevel2.id=28552&set-locale=ca_ES

 

·       Telèfon: Punt d’Informació: 93 495 80 80  o Secretaria de Polítiques Digitals: 93 857 40 00

Darrera actualització: 14.09.2022 | 11:05