Subvencions per al pagament del lloguer

Dijous, 14 de març de 2024

Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024 per a persones que tinguin 65 anys o més i per persones que tinguin 35 anys o menys.

*per la franja d’edat de 36 a 64 anys, està pendent de sortir la convocatòria

 

Les sol·licituds es poden registrar presencialment al Consell comarcal del Moianès

o via electrònica al portal de la Generalitat de Catalunya 

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?moda=3

 

 

A tenir en compte:

 

  • Termini per presentar les sol·licituds:

 

· El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin 65 anys o més s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC a les 09:00:00 hores i finalitza el 27 de març de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos. (LG)

· El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria 35 anys o menys s’inicia l’11 de març de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 12 d’abril de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos. (LV)

 

  • ingressos computables

 

· El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2022.

· Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2022, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

· Ingressos màxims: 3,05 vegades l’IRCS  7.967,73   =  24.301,57 €

 

 

  • Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual en el cas del Moianès:

 

· En el supòsit de les persones de 65 anys o més (LG), aquest import màxim serà el següent:

           a) Quan es tracti d’habitatge: 650 euros.

           b) Quan es tracti d’habitació: 350 euros.

· En el supòsit de les persones de  35 anys o menys (LV), aquest import màxim serà el següent:

            a) Quan es tracti d’habitatge: 650 euros.

            b) Quan es tracti d’habitació: 350 euros
 

 

Darrera actualització: 14.03.2024 | 08:06