MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

 

 

L’elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de Santa Maria d'Oló, com a instrument per a la gestió ambiental del soroll, que té com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

 

El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl.

 

 

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANTA MARIA D'OLÓ

 


 

Darrera actualització: 11.04.2024 | 08:48