Centre de dia

Servei d'acollida diürn que dóna suport a les persones que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

 • Acolliment, manutenció i convivència
 • Higiene i hàbits saludables
 • Seguiment i promoció de la salut
 • Rehabilitació i teràpia ocupacional

Servei que s'encarrega de l'acolliment de persones en situació de dependència que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, sense comportar internament residencial.

Línies de servei:

 • Servei d'animació sociocultural
 • Servei de teràpia ocupacional
 • Servei de fisioterapeuta
 • Servei de suport psicològic i social

Persones destinatàries:

Qualsevol persona interessada amb persones dependents al seu càrrec


Cost per l'usuari:

El cost per l'usuari d'aquest serveis està regulat segons ordenança fiscal nº4 reguladora de ....


Cost del servei:

120€ al dia i per usuari


Equip tècnic:

 • 1 Director
 • 1 Coordinador 
 • 1 Assistent Social
 • 1 Metge
 • 4 Tècnics auxiliars
 • 2 Cuiners
 • 3 Auxiliars de neteja

Àrea responsable:

Regidoria de Benestar Social


Unitat responsable:

Servei de Gestió dels Serveis Socials - Ajuntament


Unitats implicades:

Serveis de Benestar Social - Diputació de Barcelona


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Mitjançant el tràmit indicat a sota


Darrera actualització: 5.03.2018 | 11:33