Organització municipal

 • Agent municipal

  Disposem d'un agent municipal que obra, tanca i vigila les sales quan hi han activitats.

 • Agent notificador i Informador turístic (Ecomuseu)

  L'agent notificador se'n cuida d'entregar les notificacions i altres comunicacions als ciutadans i a més a més fa d'informador turístic à l'Ecomuseu.

  93 838 50 00
 • Agents de Neteja

  Els 3 agents de la neteja mantenen els locals municipals nets i ordenats

  93 838 50 00
 • Brigada

  El cap de brigada i els 4 agents ciuden de l'equipament municipal així com del manteniment general del poble.

  93 838 50 00
 • Comptabilitat

  La comptable es responsable de la facturació dels serveis municipals així com de totes les feines de presupost i registres financers.

  93 838 50 00
 • Direcció i professorat de l'Aula de Música

  L'escola de música te dos directius i 4 professors que imparteixen clases de lenguatge musical i de diferents instruments (piano, violoncello...).

  93 838 52 37
 • Empleades de la Llar d'infants

  Les dues empleades de la llar d'infants cuiden dels més petits.

  93 838 50 29
 • Jutjat de Pau

  A Oló tenim un jutge de Pau i una administrativa especializada pel registre civil i tramitacions del jutjat que també dona suport a secretària.

  93 838 50 00
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

  L'ajuntament emplea 2 administratives per l'atenció al ciutadà de les cuals una s'ha especialitzat en l'administració d'expendients d'obres i de cessió d'equipaments i materials.

  93 838 50 00
 • Secretària - Interventora

  La secretària es responsable de l'assessorament legal preceptiu i de la fe pública dels actes i acords.

  93 838 50 00
 • Serveis socials

  Al municipi tenim una treballadora familiar que dona servei a les families i una treballadora social i una educadora social que venen cada dillluns per ajudar els ciutadans a fer els seus tràmits.

  93 838 50 00
Darrera actualització: 19.02.2018 | 11:37
Darrera actualització: 19.02.2018 | 11:37