Organització municipal

 • Agent notificador i Informador turístic (Ecomuseu)

  L'agent notificador se'n cuida d'entregar les notificacions i altres comunicacions als ciutadans i a més a més fa d'informador turístic à l'Ecomuseu.

 • Agents de Neteja

  Els 3 agents de la neteja mantenen els locals municipals nets i ordenats

 • Brigada

  El cap de brigada i els 4 agents ciuden de l'equipament municipal així com del manteniment general del poble.

 • Comptabilitat

  La comptable es responsable de la facturació dels serveis municipals així com de totes les feines de presupost i registres financers.

 • Direcció i professorat de l'Aula de Música

  L'escola de música te dos directius i 4 professors que imparteixen clases de lenguatge musical i de diferents instruments (piano, violí, flauta, bateria, guitarra...).

 • Empleades de la Llar d'infants

  Les dues empleades de la llar d'infants cuiden dels més petits.

 • Jutjat de Pau

  A Oló tenim un jutge de Pau i una administrativa especializada pel registre civil i tramitacions del jutjat que també dona suport a secretària.

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

  L'ajuntament destina 2 administratives per a l'atenció a la ciutadania de les quals una s'ha especialitzat en l'administració d'expedients d'obres i de cessió d'equipaments i materials.

 • Secretaria - Intervenció

  La secretaria d'intervenció és responsable de l'assessorament legal preceptiu i de la fe pública dels actes i acords.

 • Serveis socials

  Al municipi tenim una treballadora familiar que dona servei a les families i una treballadora social i una educadora social que venen cada dillluns per ajudar els ciutadans a fer els seus tràmits.

Darrera actualització: 19.02.2018 | 11:37
Darrera actualització: 19.02.2018 | 11:37